06/03/2020
Aanleg riolering Transportstraat, Essenschot en Zillekesstraat

In de Transportstraat, Essenschot en Zillekesstraat wordt in 2021 de weginfrastructuur opgewaardeerd. Er komen nieuwe wegen en een deel wordt voorzien van een fietspad. Tijdens de werken wordt ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en komen er nieuwe greppels. Het bestuur schrijft nu een bestek uit en zal voor subsidies aankloppen bij de Vlaamse Milieumaatschappij, Agentschap Ondernemen en de provincie.