04/02/2022
Data ontbijtvergaderingen 2022

Indien de omstandigheden het toelaten zullen de ontbijtvergaderingen in 2022 plaatsvinden op volgende data:

- donderdag 17 maart

- donderdag 19 mei

- donderdag 29 september

- donderdag 24 november

Naast de traditionele ontbijtvergaderingen zullen er ook een aantal informele netwerkmomenten georganiseerd worden. Deze zullen plaatsvinden op maandag 25 april en donderdag 23 juni. Juiste locatie en concept worden later meegedeeld.

De jaarlijkse contactdag van het gemeentebestuur Tessenderlo voor de afgevaardigden van de industrie en overheidsbedrijven zal plaatsvinden op donderdag 5 mei in de abdij te Averbode.