23/01/2020
Data activiteiten OCTH - 2020

De ontbijtvergaderingen van de OCTH zullen plaatsvinden op donderdag 26 maart, 28 mei, 24 september en 26 november 2020.

Daarnaast wil men nog een 5-tal informele netwerkmomenten organiseren. Meer informatie volgt.