11/05/2023
Ontbijtvergadering OCTH - 11 mei 2023

Op donderdag 11 mei vond een ontbijtvergadering plaats.

Helga Ponet (VOKA Open-Bedrijvendag) gaf een korte toelichting over het opzet van de open-bedrijvendag welke plaats zal vinden op zondag 1 oktober aanstaande en waarbij Tessenderlo als "hotspot" zal fungeren. Ze deed nogmaals een warme oproep aan de bedrijven om deel te nemen.

Gastspreker was de heer Dierk Op 't Eynde, Senior Data Scientist bij de FOD Financiën en bestuurslid bij de Koninklijke Belgische vereniging voor Statistiek. 

Zijn uiteenzetting ging over "De weg naar een data-gedreven, innovatieve organisatie: de FOD Financiën".

De Belgische Federale Overheidsdienst Financiën past datamining en AI toe op verschillende domeinen en kernprocessen en is op dat vlak al ver gevorderd. Tijdens deze uiteenzetting besprak de heer Op 't Eynde hun strategische keuzes en de uitrol en presenteerde hij enkele innovatieve toepassingen op het gebied van risicomanagement en beleidsinformatie.

De heer Op 't Eynde werkt 5 jaar in deze rol, waarbij hij verantwoordelijk is voor microsimulaties personenbelasting en beleidsondersteuning. Daarvoor was hij coördinator datamining en betrokken bij de werving van data-scientists, privacyprocedures, openbare aanbestedingen en aankoop van software. Voordat hij bij de FOD Financiën kwam, was hij adviseur van verschillende vicepremiers en bekleedde hij verschillende consultancyfuncties bij het Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie.

De vergadering werd afgesloten met een vragenronde.