Ondernemersclub
Tessenderlo-Ham

In 1991 werd op initiatief van het gemeentebestuur van Tessenderlo de Club Industriëlen Tessenderlo (CIT) opgericht. In de loop der jaren werden ook bedrijven uit buurgemeente Ham toegelaten. In 2007 werd de naam veranderd in OndernemersClub Tessenderlo-Ham (OCTH).

Momenteel telt OCTH ongeveer 95 leden, die een 52-tal bedrijven en instellingen vertegenwoordigen. De ondernemersclub heeft een afgevaardigde in gemeentelijke adviesraden, zoals die voor ruimtelijke ordening en voor natuur en milieu. Ook in de Contactgroep Limburgse Industrieregio’s (CLI) bij VKW Limburg, die 21 Limburgse ondernemersclubs groepeert, heeft OCTH een vertegenwoordiger.

Stuurgroep

Deze personen maken deel uit van de stuurgroep van de OCTH:

 • Frans Joosten - Futech bvba – Ilumen bvba - voorzitter OCTH

 • Natalie Vanderschaeghe - Macobo - ondervoorzitter OCTH

 • Tom Thijsmans - algemeen directeur gemeentebestuur Tessenderlo - secretaris OCTH

 • Eric Accou - algemeen directeur, gemeentebestuur Ham

 • Christophe De Monie - BASF

 • Tinneke Geukens - Ingentia Advocaten

 • Kris Ghoos - Adfintra NV

 • Benny Ceunen - Campus Max

 • Anneke Maris - Campus Russelberg

 • Freddy Van den Abeele - By-Cast nv

 • Sverre Van Gelder - Owens Corning NV

foto22x

Doel

De kerntaak van Ondernemersclub Tessenderlo-Ham is het behartigen en verdedigen van de belangen van de ondernemers die in Ham en Tessenderlo actief zijn. Hiervoor voert OCTH een permanente dialoog met de lokale overheden en onderwijsinstellingen.

Via vergaderingen en activiteiten biedt OCTH een ontmoetings- & kennisplatform aan de leden.

OCTH organiseert jaarlijks een viertal ontbijtvergaderingen en een aantal informele netwerkmomenten. Directie- en kaderleden van bedrijven, vertegenwoordigers van de gemeentebesturen, gemeentelijke diensten, scholen, politie en hulpdiensten van Tessenderlo en Ham zitten mee aan tafel. De uitgenodigde sprekers geven toelichting bij thema’s zoals investeringssteun, ruimtelijke ordening, openbare werken, tewerkstelling, samenwerking industrie-onderwijs, veiligheid op en rond industrieterreinen, bankkredieten, milieuwetgeving, beschikbare industrie- en KMO-gronden …

aanvraag lidmaatschap

Vragen