22/05/2023
Aanbod Unizo Limburg: partnerschap voor bekendmaking en begeleiding KMO's voor aanvraag steunzonesubsidies

Sinds april 2015 is de provincie Limburg erkend als steunzone. Bedrijven die investeren én aanwerven in Limburg kunnen hierdoor een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen.

De maatregel (voluit "Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing in steunzones") loopt nog tot eind oktober 2024, maar blijft echter zwaar onderbenut door de kmo's.

Welke kmo's komen in aanmerking:

- Ligging op een industrie- of KMO-terrein;

- Bijkomende tewerkstelling realiseert;

- Men tenminste twee van de laatste drie afgesloten belastbare tijdperken volgende criteria niet overschreden heeft:

  • Een tewerkstelling van 250 voltijds equivalenten
  • Omzet van maximum 50 miljoen euro of balanstotaal van maximum 43 miljoen euro

Bijkomende voorwaarde is dat men een (beperkte) investering uitvoert waardoor men deze extra tewerkstelling nodig heeft.  Enkele voorbeelden :

  • U koopt een extra heftruck en werft iemand aan die hiermee zal rijden
  • U vergroot uw magazijn en werft een extra magazijnier aan
  • U vergroot uw toonzaal en werft een extra verkoper en extra bediende aan omdat u meer opdrachten zal binnenhalen

Het voordeel kan men ramen op minstens 3.000 euro per extra arbeidsplaats.  Dit bedrag loopt op naargelang het brutoloon stijgt.  Men kan dit voordeel genieten voor extra arbeidsplaatsen die u creëert tot 5 jaar na de beëindiging van de investering. 

Per (beperkte) investering die men doet kan men het voordeel ook opnieuw aanvragen en dit tot eind oktober 2024.  Belangrijk is dat de aanvraag ingediend is vooraleer de extra werknemer in dienst komt !

Indien men meer wenst te weten over dit belangrijke voordeel dan biedt UNIZO u een gratis begeleiding aan.  Deze begeleiding start met een bezoek aan uw bedrijf om na te gaan of u in aanmerking komt.  Deze begeleiding kan verder lopen tijdens de samenstelling van uw aanvraagdossier tot het indienen ervan.  U heeft hier maximaal een mandag werk aan.

Aangezien deze maatregel zwaar onderbenut is vonden wij het nuttig om u hierover persoonlijk te informeren en u deze begeleiding voor te stellen.

Neem gerust contact met de diensten van Unizo voor het vastleggen van een tijdstip voor een bezoek aan uw bedrijf.  U neemt hiervoor best contact met Yves Houben, beleidsadviseur UNIZO Limburg, yves.houben@unizo.be

Meer info over de steunmaatregel vind je hier