31/03/2020
Nieuws rond nieuwbouwproject THHI

In januari 2020 heeft het departement Omgeving van de Vlaamse overheid nieuwe regelgeving over ruimtelijke veiligheidsrapportage geïntroduceerd. Deze omvat aangepaste regels die een impact hebben op de inplanting van scholen ten opzichte van Seveso-inrichtingen.

De nieuwe regelgeving heeft een impact op het geplande nieuwbouwproject van het Technisch Heilig-Hartinstituut (THHI) in Tessenderlo. Dit project omvat de realisatie van een nieuwbouw op de huidige site van het THHI voor de bovenbouw van het katholiek secundair onderwijs in Tessenderlo.

Het schoolbestuur van de Broeders van Liefde - waar het THHI deel van uitmaakt - en het gemeentebestuur van Tessenderlo hebben hierop gesprekken gestart met het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid om de concrete impact op het nieuwbouwproject te bekijken, met als doel om het project op een duurzame manier te realiseren.

Deze lopende gesprekken hebben uitgewezen dat bijkomend studiewerk naar alternatieve locaties voor de nieuwbouw aangewezen is. Dit studiewerk is momenteel lopende.

Als gevolg hiervan zal de vooropgestelde timing van het nieuwbouwproject vertraging oplopen.

Zodra het bijkomend studiewerk is afgerond en de concrete impact op het nieuwbouwproject bekend is, zullen het schoolbestuur en het gemeentebestuur van Tessenderlo hier verder over communiceren.

Alle betrokken partijen hebben de vaste wil om constructief verder samen te werken om tot een duurzame oplossing te komen.

Contactpersonen bij vragen zijn burgemeester Fons Verwimp en directeur Yvan Lemmens.

Ook bij uw OCTH-secretariaat kan u steeds terecht.